Türkiye'nin IRCd ve LaMeR Forumu Sitesi
Tags
Author: Admin - Replies: 0 - Views: 1285
Random Nick Saldırılarına Karşı, Koruma
Sc5 ve benzeri programlarda kullanılan nick_randomkarakter saldırılarına karşı yazılan bir parça kod.

[code]on *:join:#:{
if !$hget($+($chan,-join)) {
hmake $+($chan,-join)
hadd $+(-mu,$saniye) $+($chan,-join) $nick $left($nick,$karakter)
}
elseif $hfind($+($chan,-join),$left($nick,$karakter),1,W).data {
mode $chan +bbb $address($nick,2) $left($nick,$karakter) $+ * ~n: $+ $left($nick,$karakter) $+ *
kc $left($nick,4) $chan
}
else {
hadd $+(-mu,$saniye) $+($chan,-join) $nick $