Türkiye'nin IRCd ve LaMeR Forumu Sitesi
Tags
Author: Admin - Replies: 0 - Views: 163
Sunucuya 2 saniye icerisinde aynı identten 5 giriş olursa IP adreslerini AKILL EKLER
Sunucuya 2 saniye icerisinde aynı identten 5 giriş olursa IP adreslerini AKILL EKLER 2020
[code]on *Confusednotice:*connecting*: {
  ;alt kısımda gelen veriyi ayristirma %ip ve %ident seklinde
  var %ip $left($token($10,2,64),-1), %ident $right($token($10,1,64),-1)
  ;Aşagi kısımda ident1 ident2 gibi yan yana muaf ident belirtebilirsiniz.
  if $istok(ident1 ident2,%ident,32)  || $istok(nick1 nick2,$9,32) { return }
  ;-mu2 yazan kısımda
Author: Admin - Replies: 0 - Views: 173
3 Saniye içinde 4 Giris olursa kanalı +RM Alır 4 Cloneyide uzaklastırır.
Kod:
3 Saniye içinde 4 Giris olursa kanalı +RM Alır  4 Cloneyide uzaklastırır.

[code] on @!*:JOIN:#KANAL:{
  inc -u3 %joins [ %4$s %4$s($cid,$chan) ]
  set -u3 %joinsnicks [ %4$s %4$s($cid,$chan) ] $addtok(%joinsnicks [ %4$s %4$s($cid,$chan) ],$nick,32)
  if (%joins [ %4$s %4$s($cid,$chan) ] > 4) {
    var %x = %joins [ %4$s %4$s($cid,$chan) ]
    mode $chan +MR
    .timer 1 30 mode $chan -MR
    while (%x) {
      if ($gettok(%joinsnicks [ %4$s %4$s($cid,$chan) ],%x,3
Author: Admin - Replies: 0 - Views: 133
Saniye & Giriş Sayısı: Saldırı Korumaları
5 ayrı süre/giriş koruması:

Süreler, giriş miktarları ve kick mesajları kırmızı renk ile belirtilmiştir, isteğinize göre düzenleyin:

1) Bir saniyede giriş/çıkış yapanın host'una ban atar >Kod:
on @*:join:#:{ inc -u1 %hNc_k [ $+ [ $nick ] ] }
on @*:part:#:{ if (%hNc_k [ $+ [ $nick ] ]) { ban # $nick 2 } }


2) 30 saniyede aynı host'tan 3 giriş/çıkış yapıldığında hepsini atar >[code]on @*:JOIN:#:{ inc -u30 $+(%,jp.,$chan,$wildsite) | if $($+(%,jp.,$chan,$wildsite