Türkiye'nin IRCd ve LaMeR Forumu Sitesi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
Tags
mirckodları kanalanalizaddon ircforum addonu kanal takip addonları analiz mirckodlar mircaddonları irckodları ircforumları

Kanal Takip analiz addonları
Admin
#1
Bug 
Kanal takip analiz addonları

Kod:
alias b_nick return BotNicki
alias b_pass return BotŞifresi
alias b_fullname return BotFullname
alias b_ident return BotIdent
alias b_chan return RaporKanalı
alias b_server return Sunucu PORT
alias b_ajoin return BotunGireceğiKanallar
alias b_admin return MasterNick
alias g_nick return $gettok($gettok($1,1,33),1,58)
alias sw { sockwrite -nt BOT $1- }
alias ekle { if !$read(slnck.txt,w,$1) { write slnck.txt $1 } }
alias bağlan {
if ($sockerr) { halt }
else { sıfırla | .remove slnck.txt | sockclose BOT | sockopen BOT $b_server | halt }
}
alias çık {
if ($sockerr) { halt }
else { sockclose BOT | halt }
}
on *:sockopen:BOT:{
if ($sockerr) { return }
sw NICK $b_nick
sw USER $b_ident * * : $b_fullname
}
on *:sockread:BOT:{
if !$sock($sockname) { halt }
var %bot
sockread %bot
tokenize 32 %bot
$iif(!$window(@bot), window -ne3 @bot) | echo @bot $1-
if $1 == PING { sw PONG $2 }
if :VERSION iswm $4- { sw notice $g_nick($1) : $+ $chr(1) $+ VERSION Bot $+ $chr(1) }
if :FINGER iswm $4- { sw notice $g_nick($1) : $+ $chr(1) $+ FINGER Bot $+ $chr(1) }
if $2 == 376 { sw identify $b_pass | sw join $b_chan | sw join $b_ajoin }
if ($2 == quit) { var %1 = 1,%2 = $numtok($b_ajoin,44) | while %1 <= %2 { if $hget($gettok($b_ajoin,%1,44)) { hinc $v1 $+(ayr,½,$v1) 1 } | inc %1 } }
if ($2 == nick) { var %ü = 1,%& = $numtok($b_ajoin,44) | while %ü <= %& { if $hget($gettok($b_ajoin,%ü,44)) { var %o = $v1 | hinc $v1 $+(nck,½,$v1) 1 | ekle $+(%o,nick,.txt) | write $+(%o,nick,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Nick: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Yeni nick: $+($chr(2),$right($3,-1)) } | inc %ü } }
if ($2 == join) { if $hget($right($3,-1)) { hinc $right($3,-1) $+(grs,½,$right($3,-1)) 1 } }
if ($2 == part) { if $hget($3) { hinc $3 $+(cks,½,$3) 1 } }
if ($2 == mode) {
if (+b isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(ban,½,$3) 1 | ekle $+($3,ban,.txt) | write $+($3,ban,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Banlıyan: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Banlanan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
if (-b isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(unbn,½,$3) 1 | ekle $+($3,unban,.txt) | write $+($3,unban,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Ban açan: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Banı açılan: $+($chr(2),$5) | halt } }
if (+v isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(yetki,½,$3) 1 | hinc $3 $+(vc,½,$3) 1 | ekle $+($3,yetkiler,.txt) | write $+($3,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Voice veren: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Voice olan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
if (+o isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(yetki,½,$3) 1 | hinc $3 $+(op,½,$3) 1 | ekle $+($3,yetkiler,.txt) | write $+($3,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Op'u veren: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Op olan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
if (+h isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(yetki,½,$3) 1 | hinc $3 $+(hlp,½,$3) 1 | ekle $+($3,yetkiler,.txt) | write $+($3,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Halfop'u veren: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Halfop olan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
if (-v isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(yetki,½,$3) 1 | hinc $3 $+(devc,½,$3) 1 | ekle $+($3,yetkiler,.txt) | write $+($3,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Voice'u alan: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Voice'u alınan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
if (-o isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(yetki,½,$3) 1 | hinc $3 $+(deop,½,$3) 1 | ekle $+($3,yetkiler,.txt) | write $+($3,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Op'u alan: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Op'u alınan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
if (-h isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(yetki,½,$3) 1 | hinc $3 $+(dehlp,½,$3) 1 | ekle $+($3,yetkiler,.txt) | write $+($3,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Halfop'u alan: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Halfop'u alınan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
else { if $hget($3) { hinc $3 $+(md,½,$3) 1 | ekle $+($3,mode,.txt) | write $+($3,mode,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Mod değişen: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Değişen mod: $+($chr(2),$4,$chr(2)) | halt } }
}
if ($2 == kick) && ($4 == $b_nick) { sw join $3 | sw privmsg $b_chan - $3 kanalından $g_nick($1) tarafından kicklendim. }
if ($2 == 474) { sw privmsg $b_chan - $4 kanalına banlı olduğum için giremedim. }
if ($2 == privmsg) {
if ($3 == $b_nick) && $istok($b_admin,$g_nick($1),32) { sw $right($4-,-1) }
if ($3 == $b_chan) {
if ($right($4,-1) == !kns) {
if !$5 { sw privmsg $b_chan - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),!kns #kanalismi) | halt }
if !$hget($+(yazı,$5)) { sw privmsg $b_chan - Veri bulunamadı. | halt }
else { sw privmsg $b_chan - $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($+(yazı,$5),0).item,$chr(2)) adet veri bulundu. | var %& = 1,%&& = $hget($+(yazı,$5),0).item | while %& <= %&& { sw privmsg $b_chan - Nick: $+($chr(2),$hget($+(yazı,$5),%&).item,$chr(2)) - Yazdığı satır miktarı: $+($chr(2),$hget($+(yazı,$5),%&).data,$chr(2)) | inc %& } }
}
if ($right($4,-1) == !bn) {
if !$5 { sw privmsg $b_chan - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),!bn #kanalismi) | halt }
if !$read($+($5,ban,.txt)) { sw privmsg $b_chan - Veri bulunamadı. | halt }
else { sw privmsg $b_chan - $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($5,$+(ban½,$5)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %1 = 1,%2 = $lines($+($5,ban,.txt)) | while %1 <= %2 { sw privmsg $b_chan - $read($+($5,ban,.txt),%1) | inc %1 } }
}
if ($right($4,-1) == !unbn) {
if !$5 { sw privmsg $b_chan - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),!unbn #kanalismi) | halt }
if !$read($+($5,unban,.txt)) { sw privmsg $b_chan - Veri bulunamadı. | halt }
else { sw privmsg $b_chan - $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($5,$+(unbn½,$5)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %s = 1,%x = $lines($+($5,unban,.txt)) | while %s <= %x { sw privmsg $b_chan - $read($+($5,unban,.txt),%s) | inc %s } }
}
if ($right($4,-1) == !yetki) {
if !$5 { sw privmsg $b_chan - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),!yetki #kanalismi) | halt }
if !$read($+($5,yetkiler,.txt)) { sw privmsg $b_chan - Veri bulunamadı. | halt }
else { sw privmsg $b_chan - $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$lines($+($5,yetkiler,.txt)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %q = 1,%r = $lines($+($5,yetkiler,.txt)) | while %q <= %r { sw privmsg $b_chan - $read($+($5,yetkiler,.txt),%q) | inc %q } }
}
if ($right($4,-1) == !md) {
if !$5 { sw privmsg $b_chan - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),!md #kanalismi) | halt }
elseif !$read($+($5,mode,.txt)) { sw privmsg $b_chan - Veri bulunamadı. | halt }
else { sw privmsg $b_chan - $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($5,$+(md½,$5)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %p = 1,%f = $lines($+($5,mode,.txt)) | while %p <= %f { sw privmsg $b_chan - $read($+($5,mode,.txt),%p) | inc %p } }
}
if ($right($4,-1) == !nik) {
if !$5 { sw privmsg $b_chan - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),!nik #kanalismi) | halt }
if !$read($+($5,nick,.txt)) { sw privmsg $b_chan - Veri bulunamadı. | halt }
else { sw privmsg $b_chan - $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($5,$+(nck½,$5)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %z = 1,%o = $lines($+($5,nick,.txt)) | while %z <= %o { sw privmsg $b_chan - $read($+($5,nick,.txt),%z) | inc %z } }
}
if ($right($4,-1) == !sıfırla) { sw privmsg $b_chan - Tüm veriler sıfırlandı. | .hfree -w yazı* | .hfree -w $+($chr(35),*) | var %oo = 1,%aa = $lines(slnck.txt) | while %oo <= %aa { .remove $read(slnck.txt,%oo) | inc %oo } }
if ($right($4,-1) == !takip) {
if !$5 { sw privmsg $b_chan Takip listesine alınacak kanalı girmediniz. Kullanım şekli; $+($chr(2),!takip #kanalismi,$chr(2)) | halt }
if $hget($5) { sw privmsg $b_chan $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanal'ı zaten takip listesinde. | halt }
if $istok($b_ajoin,$5,44) { sw privmsg $b_chan $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanalında bulunmuyorum. | halt }
else { hmake $5 100 | sw privmsg $b_chan $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanalı takip listesine eklendi. }
}
if ($right($4,-1) == !rapor) {
if !$5 { sw privmsg $b_chan Rapor alınacak kanal ismini girmediniz. Kullanım şekli; $+($chr(2),!rapor #kanalismi,$chr(2)) | halt }
if !$hget($5) { sw privmsg $b_chan $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanal'ı takip listesinde değil. | halt }
else {
sw privmsg $b_chan $+($chr(45),$chr(32),[,$chr(2),$5,$chr(2)) kanalı için istatistikler] -
sw privmsg $b_chan -
sw privmsg $b_chan - Prefixler $+($chr(40),$iif($hget($5,$+(yetki½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(yetki½,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),$chr(41))
sw privmsg $b_chan - [Voice: $+($iif($hget($5,$+(vc½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(vc½,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [OP: $+($iif($hget($5,$+(op½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(op½,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [Halfop: $+($iif($hget($5,$+(hlp½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(hlp½,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),])
sw privmsg $b_chan - [Devoice: $+($iif($hget($5,$+(devc½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(devc½,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [DEOP: $+($iif($hget($5,$+(deop½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(deop½,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [Dehalfop: $+($iif($hget($5,$+(dehlp½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(dehlp½,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),])
sw privmsg $b_chan - Kim kime ne zaman ne yetkisi vermiş/almış? Görmek için: $+($chr(2),!yetki $5,$chr(2)) yazınız.
sw privmsg $b_chan -
sw privmsg $b_chan - Giren kullanıcı sayısı: $iif($hget($5,$+(grs½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(grs½,$5))),$+($chr(2),Giren kullanıcı yok.))
sw privmsg $b_chan - Ayrılan kullanıcı sayısı: $iif($hget($5,$+(cks½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(cks½,$5))),$+($chr(2),Ayrılan kullanıcı yok.))
sw privmsg $b_chan - Çıkan kullanıcı sayısı: $iif($hget($5,$+(ayr½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(ayr½,$5))),$+($chr(2),Çıkan kullanıcı yok.))
sw privmsg $b_chan - Nick değişim sayısı: $iif($hget($5,$+(nck½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(nck½,$5)),$chr(32),$chr(2), - (Değişen nick'leri görmek için; $+($chr(2),!nik $5,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Nick değişen yok.))
sw privmsg $b_chan - Yazılan satır miktarı: $iif($hget($5,$+(yz½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(yz½,$5)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kimin kaç satır cümle kurduğunu görmek için: $+($chr(2),!kns $5,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Herhangi bir yazı yazılmamış.))
sw privmsg $b_chan - Atılan ban sayısı: $iif($hget($5,$+(ban½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(ban½,$5)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kim kime ne zaman ban atmış? Öğrenmek için: $+($chr(2),!bn $5,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Atılan ban yok.))
sw privmsg $b_chan - Açılan ban sayısı: $iif($hget($5,$+(unbn½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(unbn½,$5)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kim ne zaman ban açmış? Öğrenmek için: $+($chr(2),!unbn $5,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Açılan ban yok.))
sw privmsg $b_chan - Değişen mod sayısı: $iif($hget($5,$+(md½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(md½,$5)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kim hangi mod'u değiştirmiş? Öğrenmek için: $+($chr(2),!md $5,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Değişen mod yok.))
} } }
else { if $hget($3) { hinc $3 $+(yz,½,$3) 1 | hinc -m $+(yazı,$3) $g_nick($1) 1 } }
}
}

1- Kanal'da voice/halfop/op veren veya alanları.(Tarihleri dahil)
2- Kanal'da ban atan/atılan veya banı açan/açılan'ları.(Tarihleri dahil)
3- Kanal'da atılan ban sayısını.
4- Kanal'a giren kullanıcı sayısını.
5- Kanal'dan çıkan kullanıcı sayısını.
6- Kanal'da bulunupta IRC'den çıkan sayısını.
7- Kanal'a kaç satır text gönderdildiğini.
8- Kanal'da kimin ne zaman nick değiştiğini.(Tarihleri dahil)
9- Kanal'da ne zaman kim tarafından mod değiştirildiğini.(Tarihleri dahil)
Ek özellikler;
/kns #kanalismi yazarak kanal'da kimin kaç satır yazı yazdığını,
/nik #kanalismi yazarak kanal'da kimin ne zaman nick değiştiğini ve yeni nick'ini,
/unbn #kanalismi yazarak kanal'da kim tarafından ne zaman ban açıldığını,
/bn #kanalismi yazarak kanal'da kim tarafından, ne zaman ban atıldığını,
/md #kanalismi yazarak kanal'da kimin, ne zaman, hangi modu, değiştirdiğini,
/yetki #kanalismi yazarak kimin kime ne yetki verdiği, tarihleri ile beraber öğrenebilirsiniz.


/sıfırla yazarak tüm kayıtları sıfırlıyabilirsiniz.

/takip #kanalismi (Kanal'ı takip'e alır)
/rapor #kanalismi (Takip sonuçlarını gösterir)


Kod:
alias takip {
if !$1 { echo -at Takip listesine alınacak kanal'ı girmediniz. Kullanım şekli; $+($chr(2),/takip #kanalismi,$chr(2)) | halt }
if $hget($1) { echo -at $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanal'ı zaten takip listesinde. | halt }
if $me !ison $1 { echo -at $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalında bulunmuyorsunuz. | halt }
else { hmake $1 100 | echo -at $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanal'ı takip listesine eklendi. }
}
on *:quit: { var %1 = 1,%2 = $comchan($me,0) | while %1 <= %2 { if $hget($comchan($me,%1)) { hinc $v1 $+(ayr,½,$v1) 1 } | inc %1 } }
on *:nick: { var %= 1,%& = $comchan($me,0) | while %= <= %& { if $hget($comchan($me,%=)) { var %o = $v1 | hinc $v1 $+(nck,½,$v1) 1 | ekle $+(%o,nick,.txt) | write $+(%o,nick,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Nick: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Yeni nick: $+($chr(2),$newnick) } | inc %= } }
on !*:join:#: { if $hget(#) { hinc # $+(grs,½,#) 1 } }
on *:part:#: { if $hget(#) { hinc # $+(cks,½,#) 1 } }
on *:text:*:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yz,½,#) 1 | hinc -m $+(yazı,#) $nick 1 } }
on *:ban:#: { if $hget(#) { hinc # $+(ban,½,#) 1 | ekle $+(#,ban,.txt) | write $+(#,ban,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Banlıyan: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Banlanan: $+($chr(2),$banmask,$chr(2)) } }
on *:unban:#: { if $hget(#) { hinc # $+(unbn,½,#) 1 | ekle $+(#,unban,.txt) | write $+(#,unban,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Ban açan: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Banı açılan: $+($chr(2),$banmask) } }
on *:voice:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yetki,½,#) 1 | hinc # $+(vc,½,#) 1 | ekle $+(#,yetkiler,.txt) | write $+(#,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Voice veren: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Voice olan: $+($chr(2),$vnick,$chr(2)) } }
on *:op:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yetki,½,#) 1 | hinc # $+(op,½,#) 1 | ekle $+(#,yetkiler,.txt) | write $+(#,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Op'u veren: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Op olan: $+($chr(2),$opnick,$chr(2)) } }
on *:help:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yetki,½,#) 1 | hinc # $+(hlp,½,#) 1 | ekle $+(#,yetkiler,.txt) | write $+(#,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Halfop'u veren: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Halfop olan: $+($chr(2),$hnick,$chr(2)) } }
on *:devoice:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yetki,½,#) 1 | hinc # $+(devc,½,#) 1 | ekle $+(#,yetkiler,.txt) | write $+(#,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Voice'u alan: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Voice'u alınan: $+($chr(2),$vnick,$chr(2)) } }
on *:deop:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yetki,½,#) 1 | hinc # $+(deop,½,#) 1 | ekle $+(#,yetkiler,.txt) | write $+(#,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Op'u alan: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Op'u alınan: $+($chr(2),$opnick,$chr(2)) } }
on *:dehelp:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yetki,½,#) 1 | hinc # $+(dehlp,½,#) 1 | ekle $+(#,yetkiler,.txt) | write $+(#,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Halfop'u alan: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Halfop'u alınan: $+($chr(2),$hnick,$chr(2)) } }
on *:mode:#: { if $hget(#) { hinc # $+(md,½,#) 1 | ekle $+(#,mode,.txt) | write $+(#,mode,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Mod değişen: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Değişen mod: $+($chr(2),$1-,$chr(2)) } }
alias rapor {
if !$1 { echo -at Rapor alınacak kanal ismini girmediniz. Kullanım şekli; $+($chr(2),/rapor #kanalismi,$chr(2)) | halt }
if !$hget($1) { echo -at $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanal'ı takip listesinde değil. | halt }
else {
echo -a $+($chr(45),$chr(32),[,$chr(2),$1,$chr(2)) kanal'ı için istatist'likler] -
echo -a -
echo -a - Prefixler $+($chr(40),$iif($hget($1,$+(yetki½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(yetki½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),$chr(41))
echo -a - [Voice: $+($iif($hget($1,$+(vc½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(vc½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [OP: $+($iif($hget($1,$+(op½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(op½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [Halfop: $+($iif($hget($1,$+(hlp½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(hlp½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),])
echo -a - [Devoice: $+($iif($hget($1,$+(devc½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(devc½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [DEOP: $+($iif($hget($1,$+(deop½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(deop½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [Dehalfop: $+($iif($hget($1,$+(dehlp½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(dehlp½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),])
echo -a - Kim kime ne zaman ne yetkisi vermiş/almış? Görmek için: $+($chr(2),/yetki $1,$chr(2)) yazınız.
echo -a -
echo -a - Giren kullanıcı sayısı: $iif($hget($1,$+(grs½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(grs½,$1))),$+($chr(2),Giren kullanıcı yok.))
echo -a - Ayrılan kullanıcı sayısı: $iif($hget($1,$+(cks½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(cks½,$1))),$+($chr(2),Ayrılan kullanıcı yok.))
echo -a - Çıkan kullanıcı sayısı: $iif($hget($1,$+(ayr½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(ayr½,$1))),$+($chr(2),Çıkan kullanıcı yok.))
echo -a - Nick değişim sayısı: $iif($hget($1,$+(nck½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(nck½,$1)),$chr(32),$chr(2), - (Değişen nick'leri görmek için; $+($chr(2),/nik $1,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Nick değişen yok.))
echo -a - Yazılan satır miktarı: $iif($hget($1,$+(yz½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(yz½,$1)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kimin kaç satır cümle kurduğunu görmek için: $+($chr(2),/kns $1,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Herhangi bir yazı yazılmamış.))
echo -a - Atılan ban sayısı: $iif($hget($1,$+(ban½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(ban½,$1)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kim kime ne zaman ban atmış? Öğrenmek için: $+($chr(2),/bn $1,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Atılan ban yok.))
echo -a - Açılan ban sayısı: $iif($hget($1,$+(unbn½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(unbn½,$1)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kim ne zaman ban açmış? Öğrenmek için: $+($chr(2),/unbn $1,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Açılan ban yok.))
echo -a - Değişen mod sayısı: $iif($hget($1,$+(md½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(md½,$1)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kim hangi mod'u değiştirmiş? Öğrenmek için: $+($chr(2),/md $1,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Değişen mod yok.))
}
}
alias kns {
if !$1 { echo -a - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),/kns #kanalismi) | halt }
if !$hget($+(yazı,$1)) { echo -a - Veri bulunamadı. | halt }
else { echo -a - $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($+(yazı,$1),0).item,$chr(2)) adet veri bulundu. | var %& = 1,%&& = $hget($+(yazı,$1),0).item | while %& <= %&& { echo -a - Nick: $+($chr(2),$hget($+(yazı,$1),%&).item,$chr(2)) - Yazdığı satır miktarı: $+($chr(2),$hget($+(yazı,$1),%&).data,$chr(2)) | inc %& } }
}
alias bn {
if !$1 { echo -a - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),/bn #kanalismi) | halt }
if !$read($+($1,ban,.txt)) { echo -a - Veri bulunamadı. | halt }
else { echo -a - $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($1,$+(ban½,$1)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %1 = 1,%2 = $lines($+($1,ban,.txt)) | while %1 <= %2 { echo -a - $read($+($1,ban,.txt),%1) | inc %1 } }
}
alias unbn {
if !$1 { echo -a - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),/unbn #kanalismi) | halt }
if !$read($+($1,unban,.txt)) { echo -a - Veri bulunamadı. | halt }
else { echo -a - $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($1,$+(unbn½,$1)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %s = 1,%x = $lines($+($1,unban,.txt)) | while %s <= %x { echo -a - $read($+($1,unban,.txt),%s) | inc %s } }
}
alias yetki {
if !$1 { echo -a - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),/yetki #kanalismi) | halt }
if !$read($+($1,yetkiler,.txt)) { echo -a - Veri bulunamadı. | halt }
else { echo -a - $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$lines($+($1,yetkiler,.txt)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %q = 1,%r = $lines($+($1,yetkiler,.txt)) | while %q <= %r { echo -a - $read($+($1,yetkiler,.txt),%q) | inc %q } }
}
alias md {
if !$1 { echo -a - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),/md #kanalismi) | halt }
if !$read($+($1,mode,.txt)) { echo -a - Veri bulunamadı. | halt }
else { echo -a - $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($1,$+(md½,$1)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %p = 1,%f = $lines($+($1,mode,.txt)) | while %p <= %f { echo -a - $read($+($1,mode,.txt),%p) | inc %p } }
}
alias nik {
if !$1 { echo -a - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),/nik #kanalismi) | halt }
if !$read($+($1,nick,.txt)) { echo -a - Veri bulunamadı. | halt }
else { echo -a - $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($1,$+(nck½,$1)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %z = 1,%o = $lines($+($1,nick,.txt)) | while %z <= %o { echo -a - $read($+($1,nick,.txt),%z) | inc %z } }
}
alias ekle if (!$read(slnck.txt,w,$1)) { write slnck.txt $1 }
on *:connect:sıfırla | remove slnck.txt
alias sıfırla echo -a - Tüm veriler sıfır'landı. | .hfree -w yazı* | .hfree -w $+($chr(35),*) | var %oo = 1,%aa = $lines(slnck.txt) | while %oo <= %aa { .remove $read(slnck.txt,%oo) | inc %oo }

Cevapla


Bu Konudaki Yorumlar
Kanal Takip analiz addonları - Yazar: Admin - 05-13-2020, 09:29 PM

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Lightbulb Ban/Kick Oto Kanal Temizleme Admin 0 1,397 11-15-2020, 08:28 PM
Son Yorum: Admin
Lightbulb Kanal Temizleme Remotesi Admin 0 1,055 11-15-2020, 08:11 PM
Son Yorum: Admin
Lightbulb Kanal Modeleri Kısa Yol Remoteleri Admin 0 815 11-15-2020, 08:08 PM
Son Yorum: Admin
Lightbulb Fullname Reklam takip kodu 2020 Admin 0 1,969 08-20-2020, 05:58 PM
Son Yorum: Admin
Lightbulb mIRC Kanal Yetki Koruması Admin 0 1,505 08-20-2020, 05:43 PM
Son Yorum: Admin

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi