Türkiye'nin IRCd ve LaMeR Forumu Sitesi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
Tags
kanaltakipanalizikod ircforum kanal takip analiz kanaltakipkodu kodu ircforumları kanaltakipaddon

Kanal takip analiz Kodu
Admin
#1
Bug 
Kanal takip analiz
Kanala giriş çıkış raporları
komut kullanıp raporları  vb kanal takip kodu

Kod:
alias b_nick return BotNicki
alias b_pass return BotŞifresi
alias b_fullname return BotFullname
alias b_ident return BotIdent
alias b_chan return RaporKanalı
alias b_server return Sunucu PORT
alias b_ajoin return BotunGireceğiKanallar
alias b_admin return MasterNick
alias g_nick return $gettok($gettok($1,1,33),1,58)
alias sw { sockwrite -nt BOT $1- }
alias ekle { if !$read(slnck.txt,w,$1) { write slnck.txt $1 } }
alias bağlan {
if ($sockerr) { halt }
else { sıfırla | .remove slnck.txt | sockclose BOT | sockopen BOT $b_server | halt }
}
alias çık {
if ($sockerr) { halt }
else { sockclose BOT | halt }
}
on *:sockopen:BOT:{
if ($sockerr) { return }
sw NICK $b_nick
sw USER $b_ident * * : $b_fullname
}
on *:sockread:BOT:{
if !$sock($sockname) { halt }
var %bot
sockread %bot
tokenize 32 %bot
$iif(!$window(@bot), window -ne3 @bot) | echo @bot $1-
if $1 == PING { sw PONG $2 }
if :VERSION iswm $4- { sw notice $g_nick($1) : $+ $chr(1) $+ VERSION Bot $+ $chr(1) }
if :FINGER iswm $4- { sw notice $g_nick($1) : $+ $chr(1) $+ FINGER Bot $+ $chr(1) }
if $2 == 376 { sw identify $b_pass | sw join $b_chan | sw join $b_ajoin }
if ($2 == quit) { var %1 = 1,%2 = $numtok($b_ajoin,44) | while %1 <= %2 { if $hget($gettok($b_ajoin,%1,44)) { hinc $v1 $+(ayr,½,$v1) 1 } | inc %1 } }
if ($2 == nick) { var %ü = 1,%& = $numtok($b_ajoin,44) | while %ü <= %& { if $hget($gettok($b_ajoin,%ü,44)) { var %o = $v1 | hinc $v1 $+(nck,½,$v1) 1 | ekle $+(%o,nick,.txt) | write $+(%o,nick,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Nick: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Yeni nick: $+($chr(2),$right($3,-1)) } | inc %ü } }
if ($2 == join) { if $hget($right($3,-1)) { hinc $right($3,-1) $+(grs,½,$right($3,-1)) 1 } }
if ($2 == part) { if $hget($3) { hinc $3 $+(cks,½,$3) 1 } }
if ($2 == mode) {
if (+b isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(ban,½,$3) 1 | ekle $+($3,ban,.txt) | write $+($3,ban,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Banlıyan: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Banlanan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
if (-b isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(unbn,½,$3) 1 | ekle $+($3,unban,.txt) | write $+($3,unban,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Ban açan: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Banı açılan: $+($chr(2),$5) | halt } }
if (+v isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(yetki,½,$3) 1 | hinc $3 $+(vc,½,$3) 1 | ekle $+($3,yetkiler,.txt) | write $+($3,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Voice veren: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Voice olan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
if (+o isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(yetki,½,$3) 1 | hinc $3 $+(op,½,$3) 1 | ekle $+($3,yetkiler,.txt) | write $+($3,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Op'u veren: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Op olan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
if (+h isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(yetki,½,$3) 1 | hinc $3 $+(hlp,½,$3) 1 | ekle $+($3,yetkiler,.txt) | write $+($3,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Halfop'u veren: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Halfop olan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
if (-v isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(yetki,½,$3) 1 | hinc $3 $+(devc,½,$3) 1 | ekle $+($3,yetkiler,.txt) | write $+($3,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Voice'u alan: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Voice'u alınan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
if (-o isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(yetki,½,$3) 1 | hinc $3 $+(deop,½,$3) 1 | ekle $+($3,yetkiler,.txt) | write $+($3,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Op'u alan: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Op'u alınan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
if (-h isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(yetki,½,$3) 1 | hinc $3 $+(dehlp,½,$3) 1 | ekle $+($3,yetkiler,.txt) | write $+($3,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Halfop'u alan: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Halfop'u alınan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
else { if $hget($3) { hinc $3 $+(md,½,$3) 1 | ekle $+($3,mode,.txt) | write $+($3,mode,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Mod değişen: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Değişen mod: $+($chr(2),$4,$chr(2)) | halt } }
}
if ($2 == kick) && ($4 == $b_nick) { sw join $3 | sw privmsg $b_chan - $3 kanalından $g_nick($1) tarafından kicklendim. }
if ($2 == 474) { sw privmsg $b_chan - $4 kanalına banlı olduğum için giremedim. }
if ($2 == privmsg) {
if ($3 == $b_nick) && $istok($b_admin,$g_nick($1),32) { sw $right($4-,-1) }
if ($3 == $b_chan) {
if ($right($4,-1) == !kns) {
if !$5 { sw privmsg $b_chan - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),!kns #kanalismi) | halt }
if !$hget($+(yazı,$5)) { sw privmsg $b_chan - Veri bulunamadı. | halt }
else { sw privmsg $b_chan - $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($+(yazı,$5),0).item,$chr(2)) adet veri bulundu. | var %& = 1,%&& = $hget($+(yazı,$5),0).item | while %& <= %&& { sw privmsg $b_chan - Nick: $+($chr(2),$hget($+(yazı,$5),%&).item,$chr(2)) - Yazdığı satır miktarı: $+($chr(2),$hget($+(yazı,$5),%&).data,$chr(2)) | inc %& } }
}
if ($right($4,-1) == !bn) {
if !$5 { sw privmsg $b_chan - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),!bn #kanalismi) | halt }
if !$read($+($5,ban,.txt)) { sw privmsg $b_chan - Veri bulunamadı. | halt }
else { sw privmsg $b_chan - $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($5,$+(ban½,$5)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %1 = 1,%2 = $lines($+($5,ban,.txt)) | while %1 <= %2 { sw privmsg $b_chan - $read($+($5,ban,.txt),%1) | inc %1 } }
}
if ($right($4,-1) == !unbn) {
if !$5 { sw privmsg $b_chan - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),!unbn #kanalismi) | halt }
if !$read($+($5,unban,.txt)) { sw privmsg $b_chan - Veri bulunamadı. | halt }
else { sw privmsg $b_chan - $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($5,$+(unbn½,$5)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %s = 1,%x = $lines($+($5,unban,.txt)) | while %s <= %x { sw privmsg $b_chan - $read($+($5,unban,.txt),%s) | inc %s } }
}
if ($right($4,-1) == !yetki) {
if !$5 { sw privmsg $b_chan - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),!yetki #kanalismi) | halt }
if !$read($+($5,yetkiler,.txt)) { sw privmsg $b_chan - Veri bulunamadı. | halt }
else { sw privmsg $b_chan - $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$lines($+($5,yetkiler,.txt)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %q = 1,%r = $lines($+($5,yetkiler,.txt)) | while %q <= %r { sw privmsg $b_chan - $read($+($5,yetkiler,.txt),%q) | inc %q } }
}
if ($right($4,-1) == !md) {
if !$5 { sw privmsg $b_chan - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),!md #kanalismi) | halt }
elseif !$read($+($5,mode,.txt)) { sw privmsg $b_chan - Veri bulunamadı. | halt }
else { sw privmsg $b_chan - $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($5,$+(md½,$5)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %p = 1,%f = $lines($+($5,mode,.txt)) | while %p <= %f { sw privmsg $b_chan - $read($+($5,mode,.txt),%p) | inc %p } }
}
if ($right($4,-1) == !nik) {
if !$5 { sw privmsg $b_chan - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),!nik #kanalismi) | halt }
if !$read($+($5,nick,.txt)) { sw privmsg $b_chan - Veri bulunamadı. | halt }
else { sw privmsg $b_chan - $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($5,$+(nck½,$5)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %z = 1,%o = $lines($+($5,nick,.txt)) | while %z <= %o { sw privmsg $b_chan - $read($+($5,nick,.txt),%z) | inc %z } }
}
if ($right($4,-1) == !sıfırla) { sw privmsg $b_chan - Tüm veriler sıfırlandı. | .hfree -w yazı* | .hfree -w $+($chr(35),*) | var %oo = 1,%aa = $lines(slnck.txt) | while %oo <= %aa { .remove $read(slnck.txt,%oo) | inc %oo } }
if ($right($4,-1) == !takip) {
if !$5 { sw privmsg $b_chan Takip listesine alınacak kanalı girmediniz. Kullanım şekli; $+($chr(2),!takip #kanalismi,$chr(2)) | halt }
if $hget($5) { sw privmsg $b_chan $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanal'ı zaten takip listesinde. | halt }
if $istok($b_ajoin,$5,44) { sw privmsg $b_chan $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanalında bulunmuyorum. | halt }
else { hmake $5 100 | sw privmsg $b_chan $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanalı takip listesine eklendi. }
}
if ($right($4,-1) == !rapor) {
if !$5 { sw privmsg $b_chan Rapor alınacak kanal ismini girmediniz. Kullanım şekli; $+($chr(2),!rapor #kanalismi,$chr(2)) | halt }
if !$hget($5) { sw privmsg $b_chan $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanal'ı takip listesinde değil. | halt }
else {
sw privmsg $b_chan $+($chr(45),$chr(32),[,$chr(2),$5,$chr(2)) kanalı için istatistikler] -
sw privmsg $b_chan -
sw privmsg $b_chan - Prefixler $+($chr(40),$iif($hget($5,$+(yetki½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(yetki½,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),$chr(41))
sw privmsg $b_chan - [Voice: $+($iif($hget($5,$+(vc½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(vc½,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [OP: $+($iif($hget($5,$+(op½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(op½,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [Halfop: $+($iif($hget($5,$+(hlp½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(hlp½,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),])
sw privmsg $b_chan - [Devoice: $+($iif($hget($5,$+(devc½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(devc½,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [DEOP: $+($iif($hget($5,$+(deop½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(deop½,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [Dehalfop: $+($iif($hget($5,$+(dehlp½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(dehlp½,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),])
sw privmsg $b_chan - Kim kime ne zaman ne yetkisi vermiş/almış? Görmek için: $+($chr(2),!yetki $5,$chr(2)) yazınız.
sw privmsg $b_chan -
sw privmsg $b_chan - Giren kullanıcı sayısı: $iif($hget($5,$+(grs½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(grs½,$5))),$+($chr(2),Giren kullanıcı yok.))
sw privmsg $b_chan - Ayrılan kullanıcı sayısı: $iif($hget($5,$+(cks½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(cks½,$5))),$+($chr(2),Ayrılan kullanıcı yok.))
sw privmsg $b_chan - Çıkan kullanıcı sayısı: $iif($hget($5,$+(ayr½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(ayr½,$5))),$+($chr(2),Çıkan kullanıcı yok.))
sw privmsg $b_chan - Nick değişim sayısı: $iif($hget($5,$+(nck½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(nck½,$5)),$chr(32),$chr(2), - (Değişen nick'leri görmek için; $+($chr(2),!nik $5,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Nick değişen yok.))
sw privmsg $b_chan - Yazılan satır miktarı: $iif($hget($5,$+(yz½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(yz½,$5)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kimin kaç satır cümle kurduğunu görmek için: $+($chr(2),!kns $5,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Herhangi bir yazı yazılmamış.))
sw privmsg $b_chan - Atılan ban sayısı: $iif($hget($5,$+(ban½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(ban½,$5)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kim kime ne zaman ban atmış? Öğrenmek için: $+($chr(2),!bn $5,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Atılan ban yok.))
sw privmsg $b_chan - Açılan ban sayısı: $iif($hget($5,$+(unbn½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(unbn½,$5)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kim ne zaman ban açmış? Öğrenmek için: $+($chr(2),!unbn $5,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Açılan ban yok.))
sw privmsg $b_chan - Değişen mod sayısı: $iif($hget($5,$+(md½,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(md½,$5)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kim hangi mod'u değiştirmiş? Öğrenmek için: $+($chr(2),!md $5,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Değişen mod yok.))
} } }
else { if $hget($3) { hinc $3 $+(yz,½,$3) 1 | hinc -m $+(yazı,$3) $g_nick($1) 1 } }
}
}
ircforumları ircforum irc forumları irc forum lamerlerforum
Cevapla


Bu Konudaki Yorumlar
Kanal takip analiz Kodu - Yazar: Admin - 03-09-2020, 03:09 AM

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Lightbulb !Degis Nick MIRC Hazir Kodu Admin 2 3,999 11-28-2020, 10:49 AM
Son Yorum: Admin
Lightbulb !iftar Şehir Kodu Admin 0 2,705 11-15-2020, 09:13 PM
Son Yorum: Admin
Lightbulb Ban/Kick Oto Kanal Temizleme Admin 0 3,726 11-15-2020, 08:28 PM
Son Yorum: Admin
Lightbulb Kanal Temizleme Remotesi Admin 0 3,308 11-15-2020, 08:11 PM
Son Yorum: Admin
Lightbulb Kanal Modeleri Kısa Yol Remoteleri Admin 0 2,624 11-15-2020, 08:08 PM
Son Yorum: Admin

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi