Türkiye'nin IRCd ve LaMeR Forumu Sitesi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
Tags
ile anlamları birlikte surekodu duaları mircaddon sureler göstermek duaaddon sureaddonu duaaddonları ircforumlari irckodları ve mirckod ircforumları

Sureler ve Duaları Anlamları İle Birlikte Göstermek.
Admin
#1
Heart 
Sureler ve Duaları Anlamları İle Birlikte Göstermek. 2020

Kod:
on *:Join:#Sohbet: {
  msg $nick 4#Sohbet 2Kanal'ina Hoş geldiniz. $nick Mevcut Olan Sohbetlar Ve Sureler Ayetel Kursi , Fatiha Suresi , Fil Suresi , Kureyş Suresi , Maun Suresi , Kevser Suresi , Kafirun Suresi , Nasr Suresi , Tebbet Suresi , İhlas Suresi , Felak Suresi , Nas Suresi
  msg $nick 4  Sübhaneke Sohbetsı , Ettehiyyâtu Sohbetsı , Allâhumme Salli Sohbetsı , Allâhumme Barik Sohbetsı , Rabbenâ âtina Sohbetsı , Rabbenâğfirlî Sohbetsı , Kunut Sohbetları dır Okumak İstediğiniz Sohbetyı Kanalda Örnek !Ayetel Yapınız
}
on *:part:#Sohbet: {
  msg $nick  0,3 Allah Yar Ve Yardımcınız Olsun.
}
on *:text:*:#Sohbet: {
  if !Ayetel isin : $1 {
    .timer 1 1 /msg #Sohbet  4 Ayet-el Kûrsi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı
    .timer 1 3 /msg #Sohbet  0,3  Allâhu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyu’l-kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-ardı men zellezî yeşfe’u ‘ındehû illâ bi iznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ‘ılmihî illâ bimâ şâe vesi’a kursiyyuhu’s-semâvâti ve’larda ve lâ yeûduhû hıfzuhumâ ve huve’l-‘aliyyu’l-‘azîm.
    .timer 1 5 /msg #Sohbet  0,3
    .timer 1 7 /msg #Sohbet  0,2  O'ndan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler O'nundur. İzni olmaksızın O'nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O'nun ilminden, O'nun isteğinden başkasını ihata edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O'nu (Cenab-ı Ecelli Ala'yı) yormaz. O, pek yüksek ve büyüktür.
  }
  if !Fatiha isin : $1 {
    .timer 1 1 /msg #Sohbet 4 Fatiha Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı
    .timer 1 3 /msg #Sohbet  0,3  1- “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. 7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”
    .timer 1 5 /msg #Sohbet 0,3
    .timer 1 7 /msg #Sohbet  0,2 1- “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 2- Hamd; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. 3- (O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir. 4- Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir. 5- (Ey Allah’ım) Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz. 6- Bizi dosdoğru yola ilet. 7- Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.”
  }
  if !Fil isin : $1 {
    .timer 1 1 /msg #Sohbet  4 Fil Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı
    .timer 1 3 /msg #Sohbet  0,3 Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl. 2- Elem yec’al keydehum fî tadlîl. 3- Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl. 4- Termîhim bi-hicâratin min siccîl. 5- Fece’alehum ke’asfin me’kûl.
    .timer 1 5 /msg #Sohbet  0,3
    .timer 1 7 /msg #Sohbet  0,2 Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? 2- Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? 3- Onların üstüne ebabil kuşları gönderdi. 4- O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. 5- Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.
  }
  if !Kureyş isin : $1 {
    .timer 1 1 /msg #Sohbet   4 Kureyş Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı
    .timer 1 3 /msg #Sohbet  0,3 Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- Li îlâfi kurayş. 2- Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf. 3- Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt. 4- Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.
    .timer 1 5 /msg #Sohbet 0,3 
    .timer 1 7 /msg #Sohbet  0,2 Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “Kureyş’in emniyetini sağladığı, 2- Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe ulaştırıp başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar, 3- Bu evin (mabed’in, Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler. 4- Ki O (Allah) kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturandır.
  }
  if !Maun  isin : $1 {
    .timer 1 1 /msg #Sohbet  4 Mâun Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı
    .timer 1 3 /msg #Sohbet 0,3 Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. 2- Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. 3- Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn. 4- Feveylun lil-musallîn. 5- Ellezînehum an salâtihim sâhûn. 6- Ellezînehum yurâûn. 7- Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.
    .timer 1 5 /msg #Sohbet  0,3
    .timer 1 7 /msg #Sohbet  0,2 Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “Din gününü (İslam’ı, ahirette ceza ve mükâfatı) yalanlayanı gördün mü? 2- İşte o, yetimi itip kakar. 3- Yoksulu doyurmayı teşvik etmez (önayak olmaz). 4- Şu namaz kılanların vay haline! 5- Onlar namazlarından gafildirler (önem vermezler). 6- Onlar gösteriş (için ibadet) yaparlar. 7- Ve onlar en küçük bir yardımı (zekâtı) da engellerler.
  }
  if !Kevser isin : $1 {
    .timer 1 1 /msg #Sohbet 4 Kevser Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı
    .timer 1 3 /msg #Sohbet  0,3 Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. 2- Fesalli li-Rabbike ve’nhar. 3- İnne şâni’eke huve’l-ebter
    .timer 1 5 /msg #Sohbet 0,3
    .timer 1 7 /msg #Sohbet 0,2 Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. 2- Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. 3- Asıl sonu kesik olan, senin düşmanın (sana buğzeden)dir
  }
  if !Kafirun isin : $1 {
    .timer 1 1 /msg #Sohbet 4 Kâfirûn Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı
    .timer 1 3 /msg #Sohbet  0,3 Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. 2- Lâ a’budu mâ ta’budûn. 3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. 4- Velâ ene âbidun mâ abettum. 5- Velâ entum âbidûne mâ a’bud. 6- Lekum dînukum veliye dîn.
    .timer 1 5 /msg #Sohbet 0,3
    .timer 1 7 /msg #Sohbet 0,2 Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “De ki: Ey kâfirler. 2- Ben sizin taptıklarınıza tapmam. 3- Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. 4- Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. 5- Siz de benim ibadet ettiğime, ibadet edecek değilsiniz. 6- Sizin dininiz size, benim dinim bana.
  }
  if .Nasr isin : $1 {
    .timer 1 1 /msg #Sohbet 4 Nasr Suresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı
    .timer 1 3 /msg #Sohbet  0,3 Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu. 2- Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. 3- Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.
    .timer 1 5 /msg #Sohbet  0,3
    .timer 1 7 /msg #Sohbet  0,2 Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman, 2- Ve insanların, Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman, 3- Hemen Rabbini överek tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
  }
  if !Tebbet isin : $1 {
    .timer 1 1 /msg #Sohbet   4 Tebbet Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı
    .timer 1 3 /msg #Sohbet  0,3 Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. 2- Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb. 3- Seyaslâ nâran zâte leheb. 4- Vemraetuhû hammâlete’l-hatab. 5- Fî cîdihâ hablun min mesed.
    .timer 1 5 /msg #Sohbet  0,3
    .timer 1 7 /msg #Sohbet  0,2 Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “Ebu Leheb’in elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya. 2- Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (kurtarmadı) 3- (O) alevli bir ateşe girecektir. 4- Karısı da, odun hamalı (ve), 5- Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)
  }
  if !ihlas isin : $1 {
    .timer 1 1 /msg #Sohbet 4 İhlas Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı
    .timer 1 3 /msg #Sohbet   0,3 Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul huvallâhu ehad. 2- Allâhu’s-samed. 3- Lem yelid ve lem yûled. 4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.
    .timer 1 5 /msg #Sohbet   0,3
    .timer 1 7 /msg #Sohbet   0,2 Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “De ki: O Allah birdir. 2- Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir. 3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. 4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.
  }
  if !Felak isin : $1 {
    .timer 1 1 /msg #Sohbet  4 Felak Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı
    .timer 1 3 /msg #Sohbet  0,3 Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. 2- Min şerri mâ halak. 3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. 4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.
    .timer 1 5 /msg #Sohbet  0,3
    .timer 1 7 /msg #Sohbet   0,2 Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım, 2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).
  }
  if !Nas isin : $1 {
    .timer 1 1 /msg #Sohbet  4 Nas Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı
    .timer 1 3 /msg #Sohbet  0,3 Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. 2- Meliki’n-nâs. 3- İlâhi’n-nâs. 4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. 5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. 6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
    .timer 1 5 /msg #Sohbet  0,3
    .timer 1 7 /msg #Sohbet  0,2 Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. 2- İnsanların malikine, 3- İnsanların (gerçek) ilahına; 4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. 5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir. 6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)
  }
  if !Sübhaneke isin : $1 {
    .timer 1 1 /msg #Sohbet  4 Sübhaneke Sohbetsı Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı
    .timer 1 3 /msg #Sohbet  0,3 Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârakesmuk ve teâlâ cedduk (ve celle senâuk*) ve lâ ilâhe ğayruk. * (vecelle senâuk kısmı sadece cenaze namazında okunur.)
    .timer 1 5 /msg #Sohbet  0,3
    .timer 1 7 /msg #Sohbet  0,2 Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
  }
  if !Ettehiyyatu isin : $1 {
    .timer 1 1 /msg #Sohbet  4 Ettehiyyâtu Sohbetsı Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı
    .timer 1 3 /msg #Sohbet 0,3 Ettehiyyâtu lillâhi vessalevâtu vettayibât. Esselâmu aleyke eyyuhen-Nebiyyu ve rahmetullahi ve berakâtuhu. Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Rasuluh.
    .timer 1 5 /msg #Sohbet  0,3
    .timer 1 7 /msg #Sohbet  0,2 Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey Peygamber! Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve elçisidir.
  }
  if !Salli isin : $1 {
    .timer 1 1 /msg #Sohbet  4 Allâhumme Salli Sohbetsı Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı
    .timer 1 3 /msg #Sohbet  0,3 Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd.
    .timer 1 5 /msg #Sohbet  0,3
    .timer 1 7 /msg #Sohbet  0,2 Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.
  }
  if !Barik isin : $1 {
    .timer 1 1 /msg #Sohbet  4 Allâhumme Barik Sohbetsı Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı
    .timer 1 3 /msg #Sohbet  0,3 Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd
    .timer 1 5 /msg #Sohbet   0,3
    .timer 1 7 /msg #Sohbet   0,2 Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.
  }
  if !Rabbena isin : $1 {
    .timer 1 1 /msg #Sohbet 4 Rabbenâ âtina Sohbetsı Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı
    .timer 1 3 /msg #Sohbet 0,3 Rabbenâ âtina fid'dunyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.
    .timer 1 5 /msg #Sohbet  0,3
    .timer 1 7 /msg #Sohbet  0,2 Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.
  }
  if !Rabbenağfirli isin : $1 {
    .timer 1 1 /msg #Sohbet 4 Rabbenâğfirlî Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı
    .timer 1 3 /msg #Sohbet   0,3 Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu'minine yevme yekûmu'l hisâb.
    .timer 1 5 /msg #Sohbet  0,3
    .timer 1 7 /msg #Sohbet   0,2 Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.
  }
  if !Kunut isin : $1 {
    .timer 1 1 /msg #Sohbet  4 Kunut Sohbetları Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı
    .timer 1 3 /msg #Sohbet   0,3 Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu'minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk       
    .timer 1 5 /msg #Sohbet  0,3
    .timer 1 7 /msg #Sohbet   0,2 Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.
    .timer 1 9 /msg #Sohbet  0,3
    .timer 1 11 /msg #Sohbet  0,3 Allâhumme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhık
    .timer 1 13 /msg #Sohbet  0,3
    .timer 1 15 /msg #Sohbet  0,2 Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır. O dünyaya gözünü açıp kapayıncaya kadar hep aynı huy ve ahlâk üzerinde yaşamıştır.
  }
}
}

Cevapla


Bu Konudaki Yorumlar
Sureler ve Duaları Anlamları İle Birlikte Göstermek. - Yazar: Admin - 05-24-2020, 10:35 PM

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 3 Ziyaretçi