Türkiye'nin IRCd ve LaMeR Forumu Sitesi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
Tags
yeni ircforumlarınet mircaddon mirckodları sunucu ircforum takipaddonu botu takip ircrehber irckod ircforumlari mircaddonları ircforumcom sunucutakipaddon takipkodu mirckod ircforumları

Yeni Sunucu Takip Botu
Admin
#1
Bug 
Yeni Sunucu Takip Botu
2020 takip botu LAMERLER FORUM İRCFORUMLARI İRCFORUM SİTESİ
Kod:
alias b_nick return botnick
alias b_pass return nicksifre
alias b_oper return oper sifre
alias b_fullname return lamerler.com
alias b_ident return Takip
alias b_chan return #takip
alias b_server return server port
alias b_ajoin return #sohbet #radyo
alias b_admin return  masternickler
alias g_nick return $gettok($gettok($1,1,33),1,58)
alias sw { sockwrite -nt Takip $1- }
alias ekle { if !$read(slnck.txt,w,$1) { write slnck.txt $1 } }
alias balan {
  if ($sockerr) { halt }
  else { sfrla | .remove slnck.txt | sockclose Takip | sockopen Takip $b_server | halt }
}
alias k {
  if ($sockerr) { halt }
  else { sockclose Takip | halt }
}
on *:sockopen:Takip:{
  if ($sockerr) { return }
  sw NICK $b_nick
  sw USER $b_ident * * : $b_fullname
}
on *:sockread:Takip:{
  if !$sock($sockname) { halt }
  var Takip
  sockread %Takip
  tokenize 32 %Takip
  $iif(!$window(@Takip), window -ne3 @Takip) | echo @Takip $1-
  if $1 == PING { sw PONG $2 }
  if :VERSION iswm $4- { sw notice $g_nick($1) : $+ $chr(1) $+ VERSION Takip $+ $chr(1) }
  if :FINGER iswm $4- { sw notice $g_nick($1) : $+ $chr(1) $+ FINGER Takip $+ $chr(1) }
  if $2 == 376 { sw identify $b_pass | sw oper $b_oper | sw join $b_chan | sw join $b_ajoin }
  if ($2 == quit) { var %1 = 1,%2 = $numtok($b_ajoin,44) | while %1 <= %2 { if $hget($gettok($b_ajoin,%1,44)) { hinc $v1 $+(ayr,,$v1) 1 } | inc %1 } }
  if ($2 == nick) { var % = 1,%& = $numtok($b_ajoin,44) | while % <= %& { if $hget($gettok($b_ajoin,%,44)) { var %o = $v1 | hinc $v1 $+(nck,,$v1) 1 | ekle $+(%o,nick,.txt) | write $+(%o,nick,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Nick: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Yeni nick: $+($chr(2),$right($3,-1)) } | inc % } }
  if ($2 == join) { if $hget($right($3,-1)) { hinc $right($3,-1) $+(grs,,$right($3,-1)) 1 } }
  if ($2 == part) { if $hget($3) { hinc $3 $+(cks,,$3) 1 } }
  if ($2 == mode) {
    if (+b isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(ban,,$3) 1 | ekle $+($3,ban,.txt) | write $+($3,ban,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Banlyan: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Banlanan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
    if (-b isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(unbn,,$3) 1 | ekle $+($3,unban,.txt) | write $+($3,unban,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Ban aan: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Ban alan: $+($chr(2),$5) | halt } }
    if (+v isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(yetki,,$3) 1 | hinc $3 $+(vc,,$3) 1 | ekle $+($3,yetkiler,.txt) | write $+($3,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Voice veren: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Voice olan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
    if (+o isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(yetki,,$3) 1 | hinc $3 $+(op,,$3) 1 | ekle $+($3,yetkiler,.txt) | write $+($3,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Op'u veren: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Op olan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
    if (+h isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(yetki,,$3) 1 | hinc $3 $+(hlp,,$3) 1 | ekle $+($3,yetkiler,.txt) | write $+($3,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Halfop'u veren: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Halfop olan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
    if (-v isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(yetki,,$3) 1 | hinc $3 $+(devc,,$3) 1 | ekle $+($3,yetkiler,.txt) | write $+($3,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Voice'u alan: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Voice'u alnan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
    if (-o isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(yetki,,$3) 1 | hinc $3 $+(deop,,$3) 1 | ekle $+($3,yetkiler,.txt) | write $+($3,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Op'u alan: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Op'u alnan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
    if (-h isin $4) { if $hget($3) { hinc $3 $+(yetki,,$3) 1 | hinc $3 $+(dehlp,,$3) 1 | ekle $+($3,yetkiler,.txt) | write $+($3,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Halfop'u alan: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Halfop'u alnan: $+($chr(2),$5,$chr(2)) | halt } }
    else { if $hget($3) { hinc $3 $+(md,,$3) 1 | ekle $+($3,mode,.txt) | write $+($3,mode,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Mod deien: $+($chr(2),$g_nick($1),$chr(2)) - Deien mod: $+($chr(2),$4,$chr(2)) | halt } }
  }
  if ($2 == kick) && ($4 == $b_nick) { sw join $3 | sw privmsg $b_chan - $3 kanalndan $g_nick($1) tarafndan kicklendim. }
  if ($2 == 474) { sw privmsg $b_chan - $4 kanalna banl olduum iin giremedim. }
  if ($2 == privmsg) {
    if ($3 == $b_nick) && $istok($b_admin,$g_nick($1),32) { sw $right($4-,-1) }
    if ($3 == $b_chan) {
      if ($right($4,-1) == !kns) {
        if !$5 { sw privmsg $b_chan - Ltfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),!kns #kanalismi) | halt }
        if !$hget($+(yaz,$5)) { sw privmsg $b_chan - Veri bulunamad. | halt }
        else { sw privmsg $b_chan - $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanal iin; $+($chr(2),$hget($+(yaz,$5),0).item,$chr(2)) adet veri bulundu. | var %& = 1,%&& = $hget($+(yaz,$5),0).item | while %& <= %&& { sw privmsg $b_chan - Nick: $+($chr(2),$hget($+(yaz,$5),%&).item,$chr(2)) - Yazd satr miktar: $+($chr(2),$hget($+(yaz,$5),%&).data,$chr(2)) | inc %& } }
      }
      if ($right($4,-1) == !bn) {
        if !$5 { sw privmsg $b_chan - Ltfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),!bn #kanalismi) | halt }
        if !$read($+($5,ban,.txt)) { sw privmsg $b_chan - Veri bulunamad. | halt }
        else { sw privmsg $b_chan - $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanal iin; $+($chr(2),$hget($5,$+(ban,$5)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %1 = 1,%2 = $lines($+($5,ban,.txt)) | while %1 <= %2 { sw privmsg $b_chan - $read($+($5,ban,.txt),%1) | inc %1 } }
      }
      if ($right($4,-1) == !unbn) {
        if !$5 { sw privmsg $b_chan - Ltfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),!unbn #kanalismi) | halt }
        if !$read($+($5,unban,.txt)) { sw privmsg $b_chan - Veri bulunamad. | halt }
        else { sw privmsg $b_chan - $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanal iin; $+($chr(2),$hget($5,$+(unbn,$5)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %s = 1,%x = $lines($+($5,unban,.txt)) | while %s <= %x { sw privmsg $b_chan - $read($+($5,unban,.txt),%s) | inc %s } }
      }
      if ($right($4,-1) == !yetki) {
        if !$5 { sw privmsg $b_chan - Ltfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),!yetki #kanalismi) | halt }
        if !$read($+($5,yetkiler,.txt)) { sw privmsg $b_chan - Veri bulunamad. | halt }
        else { sw privmsg $b_chan - $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanal iin; $+($chr(2),$lines($+($5,yetkiler,.txt)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %q = 1,%r = $lines($+($5,yetkiler,.txt)) | while %q <= %r { sw privmsg $b_chan - $read($+($5,yetkiler,.txt),%q) | inc %q } }
      }
      if ($right($4,-1) == !md) {
        if !$5 { sw privmsg $b_chan - Ltfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),!md #kanalismi) | halt }
        elseif !$read($+($5,mode,.txt)) { sw privmsg $b_chan - Veri bulunamad. | halt }
        else { sw privmsg $b_chan - $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanal iin; $+($chr(2),$hget($5,$+(md,$5)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %p = 1,%f = $lines($+($5,mode,.txt)) | while %p <= %f { sw privmsg $b_chan - $read($+($5,mode,.txt),%p) | inc %p } }
      }
      if ($right($4,-1) == !nik) {
        if !$5 { sw privmsg $b_chan - Ltfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),!nik #kanalismi) | halt }
        if !$read($+($5,nick,.txt)) { sw privmsg $b_chan - Veri bulunamad. | halt }
        else { sw privmsg $b_chan - $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanal iin; $+($chr(2),$hget($5,$+(nck,$5)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %z = 1,%o = $lines($+($5,nick,.txt)) | while %z <= %o { sw privmsg $b_chan - $read($+($5,nick,.txt),%z) | inc %z } }
      }
      if ($right($4,-1) == !sfrla) { sw privmsg $b_chan - Tm veriler sfrland. | .hfree -w yaz* | .hfree -w $+($chr(35),*) | var %oo = 1,%aa = $lines(slnck.txt) | while %oo <= %aa { .remove $read(slnck.txt,%oo) | inc %oo } }
      if ($right($4,-1) == !takip) {
        if !$5 { sw privmsg $b_chan Takip listesine alnacak kanal girmediniz. Kullanm ekli; $+($chr(2),!takip #kanalismi,$chr(2)) | halt }
        if $hget($5) { sw privmsg $b_chan $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanal' zaten takip listesinde. | halt }
        if $istok($b_ajoin,$5,44) { sw privmsg $b_chan $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanalnda bulunmuyorum. | halt }
        else { hmake $5 100 | sw privmsg $b_chan $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanal takip listesine eklendi. }
      }
      if ($right($4,-1) == !rapor) {
        if !$5 { sw privmsg $b_chan Rapor alnacak kanal ismini girmediniz. Kullanm ekli; $+($chr(2),!rapor #kanalismi,$chr(2)) | halt }
        if !$hget($5) { sw privmsg $b_chan $+($chr(2),$5,$chr(2)) kanal' takip listesinde deil. | halt }
        else {
          sw privmsg $b_chan $+($chr(45),$chr(32),[,$chr(2),$5,$chr(2)) kanal iin istatistikler] -
          sw privmsg $b_chan -
          sw privmsg $b_chan - Prefixler $+($chr(40),$iif($hget($5,$+(yetki,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(yetki,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),$chr(41))
          sw privmsg $b_chan - [Voice: $+($iif($hget($5,$+(vc,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(vc,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [OP: $+($iif($hget($5,$+(op,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(op,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [Halfop: $+($iif($hget($5,$+(hlp,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(hlp,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),])
          sw privmsg $b_chan - [Devoice: $+($iif($hget($5,$+(devc,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(devc,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [DEOP: $+($iif($hget($5,$+(deop,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(deop,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [Dehalfop: $+($iif($hget($5,$+(dehlp,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(dehlp,$5)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),])
          sw privmsg $b_chan - Kim kime ne zaman ne yetkisi vermi/alm? Grmek iin: $+($chr(2),!yetki $5,$chr(2)) yaznz.
          sw privmsg $b_chan -
          sw privmsg $b_chan - Giren kullanc says: $iif($hget($5,$+(grs,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(grs,$5))),$+($chr(2),Giren kullanc yok.))
          sw privmsg $b_chan - Ayrlan kullanc says: $iif($hget($5,$+(cks,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(cks,$5))),$+($chr(2),Ayrlan kullanc yok.))
          sw privmsg $b_chan - kan kullanc says: $iif($hget($5,$+(ayr,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(ayr,$5))),$+($chr(2),kan kullanc yok.))
          sw privmsg $b_chan - Nick deiim says: $iif($hget($5,$+(nck,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(nck,$5)),$chr(32),$chr(2), - (Deien nick'leri grmek iin; $+($chr(2),!nik $5,$chr(2)) yaznz.)),$+($chr(2),Nick deien yok.))
          sw privmsg $b_chan - Yazlan satr miktar: $iif($hget($5,$+(yz,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(yz,$5)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kimin ka satr cmle kurduunu grmek iin: $+($chr(2),!kns $5,$chr(2)) yaznz.)),$+($chr(2),Herhangi bir yaz yazlmam.))
          sw privmsg $b_chan - Atlan ban says: $iif($hget($5,$+(ban,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(ban,$5)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kim kime ne zaman ban atm? renmek iin: $+($chr(2),!bn $5,$chr(2)) yaznz.)),$+($chr(2),Atlan ban yok.))
          sw privmsg $b_chan - Alan ban says: $iif($hget($5,$+(unbn,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(unbn,$5)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kim ne zaman ban am? renmek iin: $+($chr(2),!unbn $5,$chr(2)) yaznz.)),$+($chr(2),Alan ban yok.))
          sw privmsg $b_chan - Deien mod says: $iif($hget($5,$+(md,$5)),$+($chr(2),$hget($5,$+(md,$5)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kim hangi mod'u deitirmi? renmek iin: $+($chr(2),!md $5,$chr(2)) yaznz.)),$+($chr(2),Deien mod yok.))
    } } }
    else { if $hget($3) { hinc $3 $+(yz,,$3) 1 | hinc -m $+(yaz,$3) $g_nick($1) 1 } }
  }
}

Cevapla


Bu Konudaki Yorumlar
Yeni Sunucu Takip Botu - Yazar: Admin - 05-25-2020, 08:50 PM
RE: Yeni Sunucu Takip Botu - Yazar: Lamer - 05-25-2020, 10:13 PM
RE: Yeni Sunucu Takip Botu - Yazar: Admin - 05-25-2020, 11:04 PM

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Kelime yeni oyun bot hilesi Admin 0 1,861 09-15-2020, 06:59 PM
Son Yorum: Admin
Lightbulb Fullname Reklam takip kodu 2020 Admin 0 1,819 08-20-2020, 05:58 PM
Son Yorum: Admin
Heart Lamerlik Yapan bir İP Adresini Takip etme Addonu Admin 2 3,394 06-15-2020, 05:37 AM
Son Yorum: Admin
  Mirc Fullname Takip Kodu Admin 0 2,440 06-01-2020, 10:53 PM
Son Yorum: Admin
  Sock Reklam Botu Admin 0 3,056 06-01-2020, 10:04 PM
Son Yorum: Admin

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi