Türkiye'nin IRCd ve LaMeR Forumu Sitesi
Tags
Author: Admin - Replies: 0 - Views: 1968
3 Saniye içinde 4 Giris olursa kanalı +RM Alır 4 Cloneyide uzaklastırır.
Kod:
3 Saniye içinde 4 Giris olursa kanalı +RM Alır  4 Cloneyide uzaklastırır.

[code] on @!*:JOIN:#KANAL:{
  inc -u3 %joins [ %4$s %4$s($cid,$chan) ]
  set -u3 %joinsnicks [ %4$s %4$s($cid,$chan) ] $addtok(%joinsnicks [ %4$s %4$s($cid,$chan) ],$nick,32)
  if (%joins [ %4$s %4$s($cid,$chan) ] > 4) {
    var %x = %joins [ %4$s %4$s($cid,$chan) ]
    mode $chan +MR
    .timer 1 30 mode $chan -MR
    while (%x) {
      if ($gettok(%joinsnicks [ %4$s %4$s($cid,$chan) ],%x,3