Türkiye'nin IRCd ve LaMeR Forumu Sitesi
Tags
Author: Admin - Replies: 0 - Views: 1830
Benzer Nick KorumaSı
Benzer nick koruması

nick145645
nick413454
nick454655
nick456457
nick545441

gibi nick girişlerinde kullanabileceğiniz bir koruma

[code]on *:JOIN:#: {
if ($nick(#,$me,@&~%)) {
var %Clone.join.flood2 = $+(*!*@*.,$gettok($address($nick,2),-2,46),.,$gettok($address($nick,2),-1,46))
if (%clone-join. [ $+ [ # ] $+ . $+ [ %Clone.join.flood2 ] ] == $null) {
set -u3 %clone-join. [ $+ [ # ] $+ . $+ [ %Clone.join.flood2 ] ] 1
}
else { inc %clone-join. [ $+ [ # ] $+ .
Author: Admin - Replies: 0 - Views: 2104
iP-Nick-ident-Koruması
[b][color=blue]; Kodun çalışma mantığı aşağıda ki şemada belirtilmiştir.
; !ekle (IP Adresi) şeklinde ip ekleyebilir o nick'i sunucu/serverden uzaklaştırabilirsiniz.
; !ekle (@Ident) şeklinde ise, identd yasaklayabilirsiniz.
; !ekle Nick yaptığınızda da, bahsi geçen nick'i uzaklaştırır ayrıca, wildcard olarakta nickleri ekleyebilirsiniz örnk; *ali* olarak eklediniz ali ve türevi nickleri uzaklaştırır.
; !list (IP, NICK, IDENT) komutları ile de bahsi geçen listeleri görebilmektesiniz.
;
Author: Admin - Replies: 0 - Views: 2082
Badnick-Koruması (Hash)
Badnick-Koruması (Hash) Yapımcısı Toprak Arkadaşımız[code]on *Confusedtart:{ $iif(!$isfile(badnick.tprk),.mkdir badnick.tprk) | .hmake badnick.tprk | .hload badnick badnick.tprk }
on @*:join:#:{
if $hfind(badnick,$nick,1,W).data {
mode # +b $nick
kick # $nick 1Nick değiştirip(/nick yeninick) tekrar kanala giriş yapabilirsiniz..
if !$hget(bdnck,$nick) {
.hinc -msu20 bdnck $nick
msg #Opers [ JOIN ] $nick nicki badnick olarak tespit edildi. $+([,$chr(32),$hget(badnick,$hfind(badnick,$nick
Author: Admin - Replies: 0 - Views: 2376
Admin Nick İdent ve Host Koruması
BU Addon giren kullanıcıların nick, ident ve hostunu kontrol edip eklediğiniz nick , ident ve hostlara gzline atmanıza yarayan Mirc Addonudur

[code]### /lamer komutu ile korumayı açabilirsiniz
### lamerler forum

alias lamer { /dialog -m start start }
dialog start {
  title "Ident Nick Ekstra Korumaları"
  size -1 -1 467 274
  option pixels
  box "", 11, 19 13 430 256
  text "Güvenlik Giriş Ayarları", 1, 136 3 167 20
  edit "", 3, 125 37 186 20, center
Author: Admin - Replies: 0 - Views: 2106
RANDOM Nick/Ident Koruması
RANDOM Nick/Ident Koruması

[code]on *Confusednotice:*:{
  if $regex($1-,/Client connecting (on port|at) (.+)\: (.+) \((.+)@(.+)\)/Si) {
    var %_port = $regml(2), %_nick $regml(3), %_ident $regml(4), %_ip $regml(5)
    ;- Muaf port ekleme.
    if $istok(7000 7005 1453,%_port,32) { return }
    ;- Muaf nick ekleme
    elseif $istok(Nick Nick1 Nick2 Nick3,%_nick,32) { return }
    ;- Muaf ident ekleme
    elseif $istok(Sohbet mIRC Kelebek SoyLe,%_ident,32) { ret
Author: Admin - Replies: 0 - Views: 1583
CLone Koruması
[align=left]10 saniye içerisinde aynı IP adresi üzerinden 3 giriş yapıldığı anda giriş yapan nickleri KILL ile sunucudan uzaklaştırır. bu olay 100 saniye içerisinde 2 defa tekrar edildiğinde bu IP adresi üzerine GZLINE atılmaktadır. Mevcut proxy koruması üzerinden parçalayıp, alelacele koyduğum için meydana gelebilecek olan aksaklıkları bu konunun altına ileten arkadaşlara yardımcı olabilirim. clone korumasından etkilenmesini istemediğiniz ip veya ip maskesini !ipekle muaf IP veya !ipekle muaf I
Author: Admin - Replies: 1 - Views: 2085
Küfür koruması
Güzel Koruma botu için Küfür Koruma Addonu
OPERLOG KANALINDA İŞLEV GORUR !kufur ekle  !kufur sil kufur list seklinde komutları

İRCFORUM  İRCFORUMLARI  LAMERLER FORUM Paylaşım Platformu
[code]on *Confusedtart:{ $iif(!$isfile(kufur.tprk),.write kufur.tprk) | .hmake kufur 100 | .hload kufur kufur.tprk }
on *:text:*:#:{
  if $regex(#,/^#operlog$/i) {
    if $regex($1,/^[!\.]k[uüÜ]f[uüÜ]r$/Si
Author: Admin - Replies: 0 - Views: 1942
Küfür Koruması Regex|wildcard gelişmiş
küfür koruması regex|wildcard gelişmiş

Kullanımı:
REGEX eklemek için
/Bw +r (g[o0]g*[Il][e3]\sy[a4]z) zline
silmek için
/Bw -r (g[o0]g*[Il][e3]\sy[a4]z)
WILDCARD eklemek için
/Bw +w *g??gle* kickban
silmek için
/Bw -w *g??gle*
ekleyeceğiniz kelimenin eşleşebileceği bir kayıt varmı kontrol için
/bw ? google
şeklinde kontrol edebilirsiniz.[code]on *:TEXT:*:#: {
  if $me isop $chan {
    if
Author: Admin - Replies: 0 - Views: 1776
+f Parametresi Flood Koruması İrc
İndirme linklerini görebilmek için sitemize üye ol manız veya giriş yapmanız gerekiyor.Sitemize üyelikler ücretsizdir!


Bu modeyi öğrenmeden önce bu komutta kullanılan modeleri Öğrenmeliyiz.çoğu İnsana +f modesi çok karışık gelsede aslında hiçte karışık değildir.


Kullanılan modlar ; j , R , C , m , M , N , b , K , i
j : Kanala kaç saniye içinde kaç kullanıcının gir
Author: Admin - Replies: 0 - Views: 1898
Flood Koruması
Kanalda 4 Satırdan Fazla Yazılınca Ban Atmaya ve Kanalı Silmeye Yarar.
muafchan.txt belgesine muaf kanalları ekliyebilirsiniz.
sözler.txt belgesinede istediğiniz güzel sözleri eklerseniz sonuçları alırsınız.

[code]on 1@:text:*:#: {
  if $me !isop $chan { halt } | if $nick isop $chan { halt }
  if ($nick isop #) || ($read(muafchan.txt,w,$chan)) { return }
  if (*!*@*. $+ $token($server,2-,$asc(.)) iswm $fulladdress) { halt }
  if (*@ $+ $server i