Türkiye'nin IRCd ve LaMeR Forumu Sitesi
Tags
Author: Admin - Replies: 0 - Views: 2268
Spam Yedek Alma addonu
Yeni Spam Yedek Alma Kodu 2020
[code]raw 229:*: {
  if !$hfind(spamyedek,$+($3,¿,$4,¿,$8,¿,$10-),1,W).data {
    .hadd -m spamyedek $md5($ticks) $+($3,¿,$4,¿,$8,¿,$10-) | .hsave -o spamyedek spamyedek.hash
  }
}
on *Confusedtart: { .hmake spamyedek | .hload spamyedek spamyedek.hash | $+(.timer,spamkontrol) 0 3600 stats f }
alias spamyukle {
  var %yukle = 1 | while (%yukle <= $hget(spamyedek,0).data) {
    spamfilter add $token($hget(spamyedek,%yukle).data,1,191)
Author: Admin - Replies: 0 - Views: 1667
Belirlediğiniz Bir Kişinin Nick'ini Değiştirme
Belirlediğiniz Bir Kişinin Nick'ini Değiştirmek

Kullanım: !degistir nick
[code]on *:text:*:#Opers:{
  var %a Sohbetci $+ $rand(100,9999)
  if ($1 = !degistir) {
    os raw svsnick $2 %a :0
    .msg #Opers 4 $2 Nick'i Başarılı bir şekilde değiştirilerek4 %a oldu.
    os raw lamerler.com privmsg $nick 2Rumuzunuz Sunucu seviyesine uygun olmadıgından 4GÜVENLİK 2nedeni ile degiştirilmiştir. Hoş Sohbetler dileriz.
  }
}[/cod